۰۱۰عكس هاي متفرقه :

عكس هايي جناب ضيا با موتورپوسترهاي تولد علي ضيا


تولد چند سال پيش

عكس دوران نوجوني علي ضيا

عكسهايي از شب خاطرهعلي ضيا به همراه مادر محترمشون خانم احديت

۱-سفر جنوب-به مناسبت برنامه "شب خاطره"-فروردين ۱۳۸۷

عکس زیر مربوط به منطقه "دوکوهه" هست در جنوب:

۲-سفر دانشجويي شيراز

۳-بدون شرح..!

۴-از گوشه و کنار

۵-در مصاحبه با روزنامه جام جم (چاپ شده در ضمیمه قاب کوچک) در تاریخ شنبه ۱ خرداد ۱۳۸۹:

۶-سفره هفت سین ۱۳۸۹ همراه با "علی ضیاء" :

۷-همین جوری !

۸-سفر اصفهان

۰۲۰عکس برنامه ها :

۱-برنامه "زنده" تلوزیونی "گزینه جوان" -فروردین ۱۳۸۹

(کیفیت نیمه مطلوب عکس به دلیل گرفته شدن ان از طریق تلفن همراه است.)

۲-برنامه گزینه جوان-اردیبهشت ۱۳۸۹

aliziya168cbb.jpg

aliziya38e0db.jpg

aliziya41b7d3.jpg